Strefa wiedzy
Metabolizm energetyczny

 

 

Metabolizm energetyczny to pojęcie opisujące cały system pozyskiwania energii z substancji odżywczych, przekazywania jej i wykorzystania. Obejmuje szeroki zakres reakcji chemicznych od pozyskania energii przez utlenianie złożonych związków organicznych, po redukcję niewielkich cząsteczek, w której jest kumulowana. Mangan i fosfor przyczyniają się do utrzymania jego prawidłowego przebiegu.

Pod względem różnorodności funkcji fosfor wyróżnia się wśród wszystkich pierwiastków: jest budulcem kości
i zębów, w cząsteczkach kwasów nukleinowych przechowuje informację genetyczną, a jako składnik ATP-adenozynotrójfosforanu– organicznego związku chemicznego, stanowiącego nośnik energii chemicznej, bierze udział w metabolizmie energetycznym. Cząsteczka ATP reguluje przepływ energii w komórce będąc nośnikiem, a jednocześnie tymczasowym magazynem energii użytecznej. Proces jej tworzenia pozwala na przeniesienie energii elektronów na energię wiązań chemicznych, dostępną dla dalszych procesów zachodzących w komórkach. Oddychanie tlenowe także może być limitowane dostawami związków fosforu, które odbierają energię w normalnych warunkach. Choć nie wszystkie reakcje w metabolizmie człowieka wymagają udziału tego związku, procesy biosyntezy złożonych związków wymagają dostarczenia energii
w formie ATP.

Mangan to pierwiastek niezbędny do prawidłowego rozwoju organizmu człowieka, metabolizmu i ochrony przed stresem oksydacyjnym. Aktywna ochrona organizmu przed tym rodzajem stresu ma duże znaczenie
w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energii, ponieważ liczne reakcje utleniania i redukcji wytwarzają duże ilości nadtlenków, które pozbawione kontroli mogłyby wpłynąć na aktywność kluczowych enzymów. Mangan uczestniczy ponadto w syntezie związków złożonych (takich jak glikoproteiny i proteoglikany) czym przyczynia się do tworzenia tkanek łącznych i utrzymania zdrowych kości. Odgrywa też ważną rolę
w funkcjach układu nerwowego.